Do góry

Blog

Strona główna > Ogrodzenia  > Ogrodzenie działki – przepisy, które musisz znać
Ogrodzenie domu - przepisy, które musisz znać - Expert-Ogrodzenie.pl

Ogrodzenie działki – przepisy, które musisz znać

Może nie każdy to wie, ale swojej posesji wcale nie trzeba otaczać płotem. Chyba, że chodzi o tymczasowe ogrodzenie budowy – to wtedy tak. Ogrodzenie między sąsiadami też nie jest obowiązkowe. Jeśli już jednak decydujemy się na postawienie ogrodzenia, przepisy z tym związane trzeba znać i się do nich zastosować.

 

Zasady budowy ogrodzeń (tymczasowych i stałych) oraz to, kiedy niezbędne jest pozwolenie na budowę ogrodzenia czy zgłoszenie budowy ogrodzenia,  na jakich zasadach można stawiać ogrodzenie bez pozwolenia, reguluje Prawo budowlane. Do tej ustawy sięga się, aby poznać niezbędne szczegóły. W tym, np. jaka powinna być wysokość ogrodzenia między posesjami, co przepisy mówią na temat budowy ogrodzenia przy drodze gminnej, jak ma otwierać się furtka i brama wjazdowa, jakiej powinny być szerokości etc. Oto kilka istotnych regulacji, z którymi trzeba się zapoznać, grodząc swoją posesję.

 

Ogrodzenie posesji – przepisy, które bezwzględnie musisz znać, stawiając płot

Ogrodzenie domu - przepisy, które musisz znać - Expert-Ogrodzenie.pl

Niezależnie od tego, czy stawiasz ogrodzenie lamelowe czy zwykły płot – zawsze warto znać przepisy prawa budowlanego

Wbrew pozorom, przepisy dotyczące ogrodzenia posesji nie są obecnie tak skomplikowane. Kiedyś zwykła budowa płotu wymagała znacznie więcej formalności. Od kilku lat ogrodzenie działki i przepisy z tym związane są w prawie polskim znacznie uproszczone. 


Przepis #1: Ogrodzenie do 2,2 m nie wymaga pozwolenia

Ogrodzenia panelowe - oferta - Expert ogrodzenia

Zwykłe ogrodzenie posesji, czy też płot stawiany pomiędzy sąsiadującymi ze sobą działkami, nie wymagają pozwolenia ani nawet zgłaszania gdziekolwiek pod warunkiem, że ich wysokość nie przekracza 2,2 m (licząc od poziomu gruntu). Od tej zasady są tylko dwa wyjątki. Budowę ogrodzenia przepisy nakazują zgłosić do stosownego urzędu zawsze, jeśli jest ono stawiane (lub remontowane) od strony ulicy, parku, torów lub innych miejsc publicznych, z którymi graniczy działka. Druga sytuacja wymagająca zgłoszenia to budowa płotu betonowego, który pełni funkcję muru oporowego.

 

Przepis #2: Mur oporowy wymaga pozwolenia na ogrodzenie

Ogrodzenie betonowe, w postaci muru oporowego, który zapobiega obsuwaniu się terenu z sąsiadującej (wyżej położonej) działki, stanowi jeden z wyjątków, które wymagają pozwolenia na budowę – nawet, jeśli taki płot jest niższy niż 2,2 m. Niezbędne jest wtedy przygotowanie odpowiedniego projektu ogrodzenia i wystąpienie ze stosownym wnioskiem do właściwego urzędu. Zwykle jest to tylko formalność i takie pozwolenie się oczywiście uzyskuje.

 

Przepis #3: Mocowanie ostrych zakończeń ogrodzenia

Ogrodzenie domu - przepisy, które musisz znać - Expert-Ogrodzenie.pl

Ogrodzenie może być znakomitą ozdobą domu. Wystarczy połączyć ogrodzenie palisadowe z gabionowym, na które nie jest wymagane pozwolenie.

Ogrodzenie nie może być niebezpieczne dla ludzi czy zwierząt. Dlatego prawo budowlane zakazuje stosowania wszelkich ostrych zakończeń płotu na wysokości poniżej 1,8 m. Nie wolno wykorzystywać drutu kolczastego, tłuczonego szkła etc., bo mogą one stwarzać zagrożenie. Zakaz ten dotyczy budownictwa jednorodzinnego, prywatnych posesji, działek rekreacyjnych itp. Nie ma on natomiast zastosowania w przypadku ogrodzeń terenów wojskowych, placówek więziennych, aresztów śledczych i innych obiektów o specjalnym przeznaczeniu.


Przepis #4: Sposób otwierania furtki i bramy wjazdowej

Prawo budowlane mówi nie tylko o pozwoleniach na płot, ale także o tym, w jaki sposób ogrodzenie postawić i jak – zgodnie z przepisami – powinno ono funkcjonować. Chodzi m.in. o sposób montowania oraz otwierania furtki i bramy wjazdowej na posesję. I jeden i drugi element ogrodzenia zawsze muszą znajdować się w granicach działki. Powinny otwierać się wyłącznie do wewnątrz, nigdy na zewnątrz. W przypadku bram przesuwnych zarówno sama brama, jak i mechanizm nią sterujący oraz przestrzeń, której brama potrzebuje do otwarcia się muszą znajdować się na terenie działki.


Przepis #5: Minimalne wymiary bramy wjazdowej i furtki

Minimalna szerokość bramy wjazdowej na posesję, jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną, wynosi – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa budowlanego – 2,4 m. Jeśli jest taka możliwość, warto jednak zaplanować wjazd nieco szerszy. To wygodniejsze i o wiele bardziej praktyczne. Minimalna szerokość furtki w takiej zabudowie to z kolei 0,9 m.


Przepis #6: Kwestie estetyczne ogrodzenia posesji a gmina

Stawiając płot, w niektórych przypadkach trzeba również brać pod uwagę wytyczne danej gminy w zakresie zabudowy i grodzenia terenu. Informacje tego typu znajdują się w planie zagospodarowania przestrzennego. Mogą to być zalecenia dotyczące zarówno wyglądu budynków, jak i ogrodzeń. Np. maksymalna dopuszczalna wysokość płotu, jego kolorystyka, materiał, z którego ogrodzenie powinno lub nie może być wykonane. 


Przepis #7: Ogrodzenie działki między sąsiadami 

Ogrodzenie domu - przepisy, które musisz znać - Expert-Ogrodzenie.pl

Ogrodzenie działki między sąsiadami potrafi być sprawą sporną. Wszystko zależy od tego, jak układają się kontakty z nimi. Warto znać swoje prawa i przejrzeć chociażby ustawę o prawie budowlanym.

Prawo budowlane a ogrodzenie działki między sąsiadami to chyba najbardziej, ze wszystkich tu przywoływanych, skomplikowana kwestia – zwłaszcza w przypadku gęstej zabudowy i konieczności np. współdzielenia ogrodzenia. Kto wtedy odpowiada za jego postawienie, kto ponosi koszty utrzymania, kto jest właścicielem płotu? Te i inne wątpliwości dość precyzyjnie reguluje wspominana tu już wielokrotnie ustawa o prawie budowlanym oraz artykuł 154 Kodeksu cywilnego.


Przepis #8: Ogrodzenie działki budowlanej

I na koniec jeszcze informacja na temat ogrodzenia tymczasowego budowy – podstawienie go jest obowiązkowe. Ogrodzenie budowy musi być wysokie na co najmniej 1,5 m i być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 1/10 planowanego budynku. Wymóg ten jest ściśle związany z zapewnieniem bezpieczeństwa. O co chodzi? M.in. o konteksy potencjalnie groźnych zdarzeń na placu budowy, jak spadające ciężkie przedmioty). Płoty tymczasowe nie wymagają zgłaszania, jeśli nie są wyższe niż 2,2 m.

 

Reasumując… Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Przerażające jeszcze do niedawna dla tak wielu osób przymierzających się do budowy domu i ogradzania posesji przepisy, dziś już raczej nikomu nie utrudniają życia. Są uproszczone i stosunkowo jasne.

 

Skontaktuj się z nami


*Pola oznaczone gwiazdką są wymagane


Notice: Undefined index: viewedExitPopupWP in /wp-content/plugins/exit-popup/exit-popup.php on line 183