Do góry

Blog

Strona główna > Prawo budowlane  > Ogrodzenie działki – przepisy, które musisz znać
Ogrodzenie domu - przepisy, które musisz znać - Expert-Ogrodzenie.pl

Ogrodzenie działki – przepisy, które musisz znać

Może nie każdy to wie, ale swojej posesji wcale nie trzeba otaczać płotem. Chyba, że chodzi o tymczasowe ogrodzenie budowy – to wtedy tak. Ogrodzenie między sąsiadami też nie jest obowiązkowe. Jeśli już jednak decydujemy się na postawienie ogrodzenia, przepisy z tym związane trzeba znać i się do nich zastosować.

Zasady budowy ogrodzeń (tymczasowych i stałych) oraz to, kiedy niezbędne jest pozwolenie na budowę ogrodzenia czy zgłoszenie budowy ogrodzenia,  na jakich zasadach można stawiać ogrodzenie bez pozwolenia, reguluje Prawo budowlane. Do tej ustawy sięga się, aby poznać niezbędne szczegóły. W tym, np. jaka powinna być wysokość ogrodzenia między posesjami, co przepisy mówią na temat budowy ogrodzenia przy drodze gminnej, jak ma otwierać się furtka i brama wjazdowa na posesję, jakiej powinny być szerokości etc. Oto kilka istotnych regulacji, z którymi trzeba się zapoznać, grodząc swoją posesję.

 

Ogrodzenie posesji – przepisy, które bezwzględnie musisz znać stawiając płot

Ogrodzenie domu - przepisy, które musisz znać - Expert-Ogrodzenie.pl

Niezależnie od tego, czy stawiasz ogrodzenie lamelowe czy zwykły płot – zawsze warto znać przepisy prawa budowlanego dotyczące budowy ogrodzenia

Wbrew pozorom, przepisy dotyczące ogrodzenia posesji nie są obecnie tak skomplikowane. Kiedyś zwykła budowa płotu (niezależnie od tego, czy ogrodzenia betonowego czy drewnianego) wymagała znacznie więcej formalności. Od kilku lat ogrodzenie działki i przepisy z tym związane są w prawie polskim znacznie uproszczone. 

Nowelizacja Prawa Budowlanego 2020 r.

Od 2020 r. obowiązywać będzie znowelizowane Prawo Budowlane. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd 6 listopada 2019 r. Istotne zmiany będą dotyczyć m.in. przepisów odnośnie samowoli budowlanych, bezpieczeństwa pożarowego, czy pozwolenia na budowę. Nowelizacja Prawa budowlanego w 2020 r. nie będzie jednak dotyczyć kwestii prawnych związanych z ogrodzeniami.


Przepis #1: Ogrodzenie do 2,2 m nie wymaga pozwolenia

Ogrodzenia panelowe - oferta - Expert ogrodzenia

Zwykłe ogrodzenie posesji, czy też płot stawiany pomiędzy sąsiadującymi ze sobą działkami, nie wymagają pozwolenia ani nawet zgłaszania gdziekolwiek pod warunkiem, że ich wysokość nie przekracza 2,2 m (licząc od poziomu gruntu). Pozwolenie na ogrodzenie musisz więc uzyskać, jeśli chcesz zbudować płot mający np. 3 m wysokości.

Od tej zasady są tylko dwa wyjątki: 

  • Budowę ogrodzenia przepisy nakazują zgłosić do stosownego urzędu zawsze, jeśli jest ono stawiane (lub remontowane) od strony ulicy, parku, torów lub innych miejsc publicznych, z którymi graniczy działka.
  • Druga sytuacja wymagająca zgłoszenia to budowa płotu betonowego, który pełni funkcję muru oporowego.

 

Przepis #2: Mur oporowy wymaga pozwolenia na ogrodzenie

Zacznijmy od tego, czym w ogóle mur oporowy. Ściana oporowa (potoczna nazwa muru oporowego) to po prostu samodzielna konstrukcja (najczęściej w postaci ogrodzenia betonowego, klinkierowego, gabionów), która zabezpiecza ściany domów, skarp czy wykopów przed osuwaniem się gruntu. Mur oporowy stanowi nie tylko funkcjonalny element, ale pełni też rolę ozdobną. Pomaga estetycznie zagospodarować przestrzeń ogrodu.

Ogrodzenie betonowe, w postaci muru oporowego, stanowi jeden z wyjątków, który wymaga pozwolenia na budowę – nawet, jeśli taki płot jest niższy niż 2,2 m.Niezbędne jest wtedy przygotowanie odpowiedniego projektu ogrodzenia i wystąpienie ze stosownym wnioskiem do właściwego urzędu. Zwykle jest to tylko formalność i takie pozwolenie się oczywiście uzyskuje. Dodatkowo mury oporowe można budować samodzielnie do 1,2 m i tylko wtedy, gdy konstrukcja nie wymaga głębokiego fundamentowania lub specjalnego zbrojenia. W przypadku wyższych konstrukcji, prawo budowlane zakłada, że musi ono być zaprojektowane przez osobę, która posiada stosowne uprawnienia. 

 

Przepis #3: Mocowanie ostrych zakończeń ogrodzenia

Ogrodzenie domu - przepisy, które musisz znać - Expert-Ogrodzenie.pl

Ogrodzenie panelowe lub każde inne, może być znakomitą ozdobą domu. Wystarczy połączyć ogrodzenie palisadowe z gabionowym, na które nie jest wymagane pozwolenie.

Ogrodzenie działki w świetle przepisów, nie może być niebezpieczne dla ludzi czy zwierząt. Dlatego prawo budowlane zakazuje stosowania wszelkich ostrych zakończeń płotu na wysokości poniżej 1,8 m. Nie wolno wykorzystywać drutu kolczastego, tłuczonego szkła etc., bo mogą one stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia. Zakaz ten dotyczy budownictwa jednorodzinnego, prywatnych posesji, działek rekreacyjnych itp. Nie ma on natomiast zastosowania w przypadku ogrodzeń terenów wojskowych, placówek więziennych, aresztów śledczych i innych obiektów o specjalnym przeznaczeniu.


Przepis #4: Sposób otwierania furtki i bramy wjazdowej

Prawo budowlane mówi nie tylko o pozwoleniach na płot, ale także o tym, w jaki sposób ogrodzenie postawić i jak – zgodnie z przepisami dot. budowy ogrodzenia – powinno ono funkcjonować. Chodzi m.in. o sposób montowania oraz otwierania furtki i bramy wjazdowej na posesję. I jeden i drugi element ogrodzenia zawsze muszą znajdować się w granicach działki. Zarówno furtka, jak i brama powinny otwierać się wyłącznie do wewnątrz, nigdy na zewnątrz. W przypadku bram przesuwnych zarówno sama brama, jak i mechanizm nią sterujący oraz przestrzeń, której brama potrzebuje do otwarcia się muszą znajdować się na terenie działki.


Przepis #5: Minimalne wymiary bramy wjazdowej i furtki

Minimalna szerokość bramy wjazdowej na posesję, jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną, wynosi – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa budowlanego – 2,4 m. Jeśli jest taka możliwość, warto jednak zaplanować wjazd nieco szerszy. To wygodniejsze i o wiele bardziej praktyczne. W świetle polskiego prawa budowlanego, minimalna szerokość furtki w takiej zabudowie to z kolei 0,9 m.


Przepis #6: Kwestie estetyczne ogrodzenia posesji a gmina

Stawiając płot, w niektórych przypadkach trzeba również brać pod uwagę wytyczne danej gminy w zakresie zabudowy i grodzenia terenu. Informacje tego typu znajdują się w planie zagospodarowania przestrzennego dla danego regionu. Mogą to być zalecenia dotyczące zarówno wyglądu budynków, jak i ogrodzeń. Takie aspekty prawne, dotyczą np.:

  • maksymalnej dopuszczalnej wysokości płotu,
  • jego kolorystyki,
  • materiału, z którego ogrodzenie powinno lub nie może być wykonane. 


Przepis #7: Ogrodzenie działki między sąsiadami 

Ogrodzenie domu - przepisy, które musisz znać - Expert-Ogrodzenie.pl

Ogrodzenie działki między sąsiadami potrafi być sprawą sporną. Wszystko zależy od tego, jak układają się kontakty z nimi. Warto znać swoje prawa i przejrzeć chociażby ustawę o prawie budowlanym.

Prawo budowlane a ogrodzenie działki między sąsiadami to chyba najbardziej, ze wszystkich tu przywoływanych, skomplikowana kwestia – zwłaszcza w przypadku gęstej zabudowy i konieczności np. współdzielenia ogrodzenia. Kto wtedy odpowiada za jego postawienie, kto ponosi koszty utrzymania, kto jest właścicielem płotu? Te i inne wątpliwości dość precyzyjnie reguluje wspominana tu już wielokrotnie ustawa o prawie budowlanym oraz artykuł 154 Kodeksu cywilnego.


Przepis #8: Ogrodzenie tymczasowe działki budowlanej

I na koniec jeszcze informacja na temat ogrodzenia tymczasowego budowy – podstawienie go jest obowiązkowe. Ogrodzenie tymczasowe budowy musi być wysokie na co najmniej 1,5 m i być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 1/10 planowanego budynku. Wymóg ten jest ściśle związany z zapewnieniem bezpieczeństwa. O co chodzi? M.in. o konteksty potencjalnie groźnych zdarzeń na placu budowy, jak spadające ciężkie przedmioty). Płoty tymczasowe nie wymagają zgłaszania, jeśli nie są wyższe niż 2,2 m.

 

Reasumując… Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Przerażające jeszcze do niedawna dla tak wielu osób przymierzających się do budowy domu i ogradzania posesji przepisy, dziś już raczej nikomu nie utrudniają życia. Są uproszczone i stosunkowo jasne.

 

Skontaktuj się z nami


    *Pola oznaczone gwiazdką są wymagane